Фондация БЪЛГАРИН дари народни носии на първокласниците от НУФИ „Филип Кутев“ гр. Котел