„Мома, която не е била Лазарка, не може да се омъжи“ – народна поговорка!