Станимир Георгиев – Изпълнителен Директор

Ивайло Николов –  Председател на УС

д-р Ивайло Николов – Творчески директор на Ансамбъл БЪЛГАРИН