Ръководство

Станимир Георгиев – Изпълнителен Директор

Ивайло Николов –  Председател на УС

Експертен съвет

Мария Димитрова – преподавател народно пеене СУ “Св. Климент Охридски” – Добрич

Драгни Драгнев – Учител по джура и каба гайда в НГХНИ „Константин Преславски ” гр. Варна

Ивайло Николов – Хореограф на Фолклорен ансамбъл към Академичен танцов театър при ВСУ „Черноризец Храбър“

Екип

Ели Манова – Финансов Директор

Десислава Моллова – ПР

Яни Янев, Александър Томов, Явор Протопопов – Юридически отдел

Жани Жекова – Главен консултант авторско право

Деян Иванов – Графичен и уеб дизайн

Борислав Арапчев – SEO специалист

Деян Жеков – Маркетинг експерт

Георги Радев – Събитиен мениджмънт

Пламена Николова – Представител на БЪЛГАРИН в Англия