Българската шевица – традиция, послания, съвременност