Защо е било важно да има български книжовен език в онези далечни и смутни времена?