Фондация БЪЛГАРИН стартира благотворителна инициатива, в подкрепа на деца с изявени фолклорни дарби