Петльовден – обичай на стотици години, оцелял до наши дни