ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН СЪБРА 6850 ЛВ. ЗА УЧИЛИЩА ИЗУЧАВАЩИ ФОЛКЛОР