Моля прочетете внимателно настоящите условия. При извършване на регистрация, както и при финализиране на всяко дарение, ДАРИТЕЛЯТ потвърждава, че приема безусловно настоящите Общи Условия.

Инициативата “НосиЯ до сърцето си” е благотворителна и намерение за дарение се осъществява онлайн на www.bulgarian.bg.

Дарение

При избор на произведение на изкуството натискаме бутон ДАРИ, системата автоматично ни отвежда в прозорец за регистрация. Минималната сума на дарението е оценена от комисия с председател проф. Стоимен Стоилов, В. Антонов, Н, Чернев. Формата за регистрация включва две имена, имейл, телефонен номер, адрес за доставка.

Доставка

Дарителят е отговорен за разходите и организирането на доставката, на картините до посочен от него адрес.

Плащане по банков път

 

Договорът за дарение е предмет на българското законодателство и уреждането на спорове следва да се решава от компетентните български съдилища. Фондация БЪЛГАРИН не носи отговорност за загуби, щети или разходи, възникнали пряко или косвено, от неизпълнение, или забавяне на изпълнението на задълженията, в резултат на всяко събитие, или обстоятелство извън контрола на Фондация БЪЛГАРИН, включително, но не само на форсмажорни обстоятелства и проблеми в електрозахранването, оборудване, или други подобни. С регистрацията си като потребител и чрез наддаване като дарител на Фондация БЪЛГАРИН, дарителите потвърждават, че напълно разбират и приемат условията за ДАРЕНИЕ съгласно настоящите Общи условия. Цялата информация, която е публикувана и се публикува на интернет страницата bulgarian.bg, като: описания на продукти, спецификации, фотографии са приблизителни.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

„bulgarian.bg”  гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. „bulgarian.bg”  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „bulgarian.bg”  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

„bulgarian.bg”  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „bulgarian.bg”  е длъжна да предостави информацията по силата на закона.

 

Сертификат

Фондация БЪЛГАРИН издава сертификат удостоверяващ автентичността на всяко произведение и правото на собственика да го притежава. Всички авторски права остават притежание на автора, освен при прехвърлянето им на трети страни. Фондация БЪЛГАРИН  гарантира с този документ, че творбата не е включена в списъка за износ на творби и не прдставлява национална и музейна ценност.