IMG_0478

Началото на второто издание на "НосиЯ до сърцето в Етнографски музей Варна"