1. Подкрепете каузата ни с дарение

Дарителска сметка:

Титуляр: Фондация БЪЛГАРИН
Пощенска Банка
IBAN: BG44 BPBI 7945 1070 0917 01
BIC: BPBIBGSF

2. Станете част от екипа на Фондация БЪЛГАРИН и ни подкрепете с родолюбие, ентусиазъм,  знания и професионални умения.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.