Фондация БЪЛГАРИН събра средства за народни носии за Хуманитарна гимназия в гр. Варна