fbpx

Новогодишна томбола с НАГРАДА

Декември е!
Време е за награди и подаръци.
В началото на новата 2020 година един от вас може да СПЕЧЕЛИ – 2 нощувки със закуски и вечери за двама в китното българско селце Арковна, община Дългопол, област Варна.

Кой може да участва?

  • Всеки направил поръчка от онлайн магазина на Българин от 01.01 до 31.12 2019 година
  • 10% от печалбата от продажби в онлайн магазина БЪЛГАРИН се използват за благотворителните цели на Фондация БЪЛГАРИН и за устойчивото и развитие. Благодарим Ви за подкрепата!

ℹ️ Наградата, ще бъде изтеглена на случаен принцип на 02.01.2020.

Изказваме своите специални благодарности към собствениците на Странноприемница Гюрлата, които любезно осигуриха наградния фонд за тамболата.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

на кампанията „Новогодишна томбола с НАГРАДА ”

I. Организатор на кампанията

Кампанията се организира и провежда от Българин 1 ЕООД, наричан за краткост БЪЛГАРИН
Участниците в томболата се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на кампанията си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила  от оповестяването им на www.bulgarian.bg.

II. Продължителност на кампанията

Кампанията „Новогодишна томбола с НАГРАДА ” се провежда за периода от 5 до 31 декември 2019 година.

III. Територия на кампанията

Кампанията „Новогодишна томбола с НАГРАДА ”се организира и провежда на онлайн магазина на БЪЛГАРИН и фейсбук страницата на БЪЛГАРИН.

IV. Механизъм

Всеки клиент пазарувал от БЪЛГАРИН, през периода 01.01 – 31.12. 2019 година, автоматично участва в томбола за спечелване на НАГРАДА- 2 нощувки с 2 закуски и вечери в Странноприемница Гюрлата, с. Арковна, община Дългопол, област Варна.

За участие в томболата с награден фонд не е необходимо да попълните талона за участие, а да направите поръчка на продукти от сайта на БЪЛГАРИН или от фейсбук страницата.

Няма ограничение за сумата на поръчката.

V. Видове награди в томболата

1 вид- 2 нощувки с 2 закуски и вечери в Странноприемница Гюрлата, с. Арковна, община Дългопол, област Варна.

VI. Процедура за получаване на наградите

  1. Кампанията е валидна за периода от 01 Януари до 31 Декември 2019 г.
  2. Наградата ще бъде изтеглена на случен принцип пред свидетели и ще бъде излъчено видео от томболата в официалните канали на БЪЛГАРИН
  3. Името на печелившия участик ще бъде публикувано до 07.01.2020г. в официалните канали на БЪЛГАРИН
  4. Наградата ще се получи под формата на онлайн ваучер до 5 работни дни, след датата на която са изтеглени.
  5. Лица под 18 години ще получат спечелените от тях награди в присъствието на техен законен родител / настойник.

VII. Право на участие

  • В кампанията имат право да участват всички клиенти, пазарували от уеб страницата на БЪЛГАРИН или фейбсук страницата.
  • Нямат право да участват служителите на ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН и техни роднини.

VIII. Публичност

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

IX. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Печелившият в томболата на БЪЛГАРИН ще спечели обявената награда, а не паричната й равностойност.

X. Прекратяване на кампанията

Организаторът на томболата има правото да прекрати кампанията по всяко време в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на кампанията, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

XI. Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на кампанията и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.
Официалните правила на кампанията ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на Интернет адрес www.bulgarian.bg за периода на промоцията. Повече информация може да получите и на телефон 0895580888.

С включването си в кампанията участниците се съгласяват с Официалните правила.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.